A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

L: Vierklanken

De vierklanken in de volgende opgaven worden in grondligging gespeeld. Op het toelatingsexamen zal het herkennen van vierklanken overigens niet worden gevraagd, maar dit onderdeel is toch de moeite van het proberen waard. I onderdeel I moest je immers akkoordsymbolen kunnen onderscheiden, en die vaardigheid is niet veel waard als je er niet ook een bepaalde klankvoorstelling bij hebt.

Welk type vierklank is dit?

A: Xmaj7
B: X7
C: Xm7
D: Xm7b5
E: Xo
F: Xmmaj7

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?

Welk type vierklank is dit?