A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

D: Klankvoorstelling

Wie bladmuziek ziet zou de muziek eigenlijk ook van binnen moeten horen. In deze opgaven onderzoek je of je een majeur en een mineurmelodie van elkaar kunt onderscheiden en of je een goede idee van de klank van beide ladders hebt.

Speel de volgende melodie af. In welk plaatje is de melodie juist genoteerd?

A:
B:
C:
D:

In welk plaatje is de melodie juist genoteerd? Speel de volgende melodie af


Luister naar de volgende toonladder. Welk plaatje geeft de noten goed weer?

De volgende toonladder lijkt erg op een gewone mineurladder, maar welke noot wijkt af?

De volgende toonladder lijkt erg op een gewone majeurladder, maar welke noot wijkt af?

De volgende toonladder lijkt erg op een gewone mineurladder, maar welke noot wijkt af?