A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

G: Intervallen (kennis)

Het systeem van intervallen en hun namen wordt gebruikt voor het meten van de afstand tussen twee tonen, en dat is onder andere van belang voor het kunnen spreken over harmonie. In deze serie test je je kennis van intervallen op notatiegebied, in categorie J kun je kijken of je de klank ook kunt herkennen.

Welk interval wordt hier afgebeeld?

A: Kleine secunde
B: Grote secunde
C: Kleine terts
D: Grote terts
E: Reine kwart
F: Overmatige kwart
G: Verminderde kwint
H: Reine kwint
I: Overmatige kwint
J: Kleine sext
K: Grote sext
L: Kleine septiem
M: Groot septiem
N: Rein octaaf

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Noteer een bes. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een grote sext te maken?

Noteer een e. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een grote terts te maken?

Noteer een f. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een overmatige kwart te maken?

Noteer een d. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een kleine sext te maken?

Noteer een fis. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een groot septiem te maken?