A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

G: Intervallen (kennis)

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Welk interval wordt hier afgebeeld?

Noteer een bes. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een grote sext te maken?

A: C
B: Cis
C: Des
D: D
E: Dis
F: Es
G: E
H: Fes
I: Eis
J: Fes
K: F
L: Fis
M: Ges
N: G
O: Gis
P: As
Q: A
R: Ais
S: Bes
T: B

Noteer een e. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een grote terts te maken?

Noteer een f. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een overmatige kwart te maken?

Noteer een d. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een kleine sext te maken?

Noteer een fis. Welke noot moet je hier bovenop zetten om een groot septiem te maken?