A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

J: Intervallen

In categorie G heb je al je kennis van intervallen getest, dus nu is het tijd om te checken of je oren ze ook herkennen. De eerste 10 vragen worden melodisch gespeeld, dus na elkaar. De laatste 10 vragen worden harmonisch gespeeld, waarbij je de samenklank zelf als het ware uit elkaar moet trekken. Op het toelatingsexamen worden ze harmonisch gespeeld.

Welk interval hoor je hier?

A: Kleine secunde
B: Grote secunde
C: Kleine terts
D: Grote terts
E: Reine kwart
F: Overm. 4 / verm. 5
G: Reine kwint
H: Kleine sext
I: Grote sext
J: Klein septiem
K: Groot septiem
L: Rein octaaf

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?

Welk interval hoor je hier?