A B C D E F G H I J K L M N Resultaten

D: Klankvoorstelling

Speel de volgende melodie af. In welk plaatje is de melodie juist genoteerd?

In welk plaatje is de melodie juist genoteerd? Speel de volgende melodie af


Luister naar de volgende toonladder. Welk plaatje geeft de noten goed weer?

De volgende toonladder lijkt erg op een gewone mineurladder, maar welke noot wijkt af?

De volgende toonladder lijkt erg op een gewone majeurladder, maar welke noot wijkt af?

A: de eerste
B: de tweede
C: de derde
D: de vierde
E: de vijfde
F: de zesde
G: de zevende

De volgende toonladder lijkt erg op een gewone mineurladder, maar welke noot wijkt af?